Одбране радова

Дана 22.09.2017. године (петак) у 12.00 часова на Технолошком факултету, Бајро (Усо) Салкунић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Структура и физичко-хемијска анализа отпадних оловно киселинских акумулатора''

Опширније...

Дана 28.09.2017. године (четвртак) у 11.00 часова на Технолошком факултету, Бојана (Божидар) Гајић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Анализа квалитета течних детерџената за прање суђа на тржишту Републике Српске''

Опширније...

Дана 28.09.2017. године (четвртак) у 12.00 часова на Технолошком факултету, Бојан (Божидар) Гајић јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Брзо одређивање садржаја хистамина у алкохолним пићима''

Опширније...

Дана 02.10.2017. године (понедељак) у 13.00 часова на Технолошком факултету, Ивана (Коста) Самарџија јавно ће бранити дипломски рад под називом:

''Испитивање утицаја састава лијепка на адхезивна својства у производњи папира кашираног са полиетиленским филмом''

Опширније...

самсун есцорт