Реците свима

 

Организација факултета

Основне организационе јединице факултета су: катедре, институт за хемијско инжењерство и екологију и техничка служба.
Факултетом руководи декан уз помоћ продекана, те наставно- научно вијеће. Декан се бира из реда наставника запослених на факултету, а одговоран је за научно- истраживачки и наставни рад факултета и за његову пословну плитику.
Наставно- научно вијеће чине сви наставници и сарадници, у пуном радном односу, те четири представника студената. Наставно- научно вијеће креира образовне, научне и стручне програме, предлаже план и програм основних и постдипломских студија, изводи поступак за стицање доктората наука, проводи изборе и даје миšљења за изборе у звања и проводи нострификацију и признавање диплома.

алт

самсун есцорт