На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Сл.гласник РС, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на јавним високошколским установама (Сл.гласник РС, бр. 39/16, 48/16 и 85/16)и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-2082/16од29.09.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија на јавним високошколским установама у академској 2016/2017. години (Сл.гласник РС, бр.86/16), Универзитет у Источном Сарајеву р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија, прву годину другог циклуса студијаи прву годину трећег циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву

► Општи и посебни услови за упис на докторске студије на Универзитету у Источном Сарајеву

Образац пријаве који је потребно попунити приликом предаје документације:

Пријава на конкурс трећег циклуса (СП Хемијско инжењерство и технологија)

►Пријава на конкурс трећег циклуса (СП Управљање прехрамбеним ланцем)

самсун есцорт